Viešojo kalbėjimo ir oratorystės meno mokykla

rob

5 geriausios visų laikų kalbos

Pripažinkime, kad dauguma iš mūsų norėtų gerai išmokti valdyti viešąją kalbą, valdyti auditoriją ir užmegzti ryšį su ja. Dažnai žavimės visų laikų pripažintais oratoriais, kurie savo kalbomis sujaudino klausytojų širdis, galbūt, net ir radikaliai pakeitė žmonių gyvenimus. Vienas įtakingiausių Jungtinių Amerikos Valstijų žurnalų „Time“ paskelbė geriausių kada nors pasakytų kalbų dešimtuką. Pirmąją vietą „Time“ skyrė graikų filosofo Sokrato 4 a. pr. Kr. pasakytai atsiprašymo kalbai, antrąją – Jungtinių Amerikos Valstijų politikui Patrickui Henry. Geriausios kada nors pasakytos kalbos trečioji vieta atiteko vergui Frederickui Douglasui. O kas tie kiti oratoriai, kurie pateko į geriausių pasaulio kalbėtojų sąrašą?

1. Graikų filosofas – Sokratas. Garsioji kalba: „Susidūrimas su kaltinimais“.

Garsus filosofas buvo apkaltintas, jog negerbia tradicinių graikų dievų, yra bedievis ir tvirkina jaunimą. Dėl šių kaltinimų jis buvo nuteistas mirties bausme. Sokratas laukdamas mirties bausmės kalėjime daug bendravo su savo ištikimaisiais mokiniais ir jiems bandė perteikti savo išmonę bei dalinosi sukaupta patirtimi apie viešąjį kalbėjimą. Sokrato mokinys Ksenofontas rašė, kad: „Nėra abejonių, kad visais laikais, kiek siekia žmogaus atmintis, niekas nėra gražiau pasitikęs mirties“.

2. Jungtinių Amerikos Valstijų politikas – Patrick Henry. Garsioji kalba: „Duok man laisvę arba mirtį“.

XVIII a. gyvenęs politikas buvo žinomas kaip lyderis ir Jungtinių Amerikos Valstijų revoliucijos didvyris pasižymėjęs oratorystės sugebėjimais. Vyras pasakė žymiąją kalbą revoliucijos metu, išreikšdamas savo griežtą poziciją, kad Jungtinės Amerikos Valstijos turi būti laisvos ir nepriklausomos. Jo noras suvienyti JAV žmones buvo išgirstas, nes kalba sulaukė didelio žmonių palaikymo. 1783 m. Didžioji Britanija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašė Paryžiaus sutartį, kurioje Didžioji Britanija oficialiai atsisakė visų savo pretenzijų į buvusias kolonijas Šiaurės Amerikoje.

3. Afrikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų lygių teisių lyderis – Frederick Douglass. Garsioji kalba: „Apie vergus ir jų lygias teises“.

Būsimas oratorius dar vaikystėje buvo vergas, tačiau vėliau išsilaisvinęs iš vergystės jis prižadėjo sau, kad garsiai pradės kalbėti apie vergų gyvenimą, jų teises ir diskriminaciją. Vyras nuosekliai pažadą vykdė, kadangi nuolat dalyvaudavo susitikimuose, kuriuose išsakydavo, ką žmonės patiria būdami vergystėje, kokios emocijos ir neviltis juos aplanko.

4. Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas – Abraham Lincoln. Garsioji kalba: „Getisbergo Adresas, 1863“.

Lincolnas sėkmingai valdė šalį JAV pilietinio karo metu, sugebėdamas išsaugoti šalį ir panaikinti vergovę. Viena žinomiausių prezidento kalbų trūko tik 3 minutes, tačiau auditorija liko sužavėta. Lincolnas padėjo paskirti kapines žuvusiems kareiviams, todėl prezidentas turėjo pasakyti jaudinančią kalbą norėdamas įtikinti, jog JAV pareigūnai suteiktų kapavietę gyvybę paaukojusiems kariams. Turime kuo džiaugtis, kalba jam pavyko puikiai, vardan jo nuoširdaus noro atminti karius.

5. Moterų teisių lygybės siekianti Susan B. Anthony sužavėjo pasaulį savo noru įtikinti, kad ir moterys gali turėti rinkimų balsavimo teisę. Garsioji kalba: „Apie moterų galimybę balsuoti rinkimuose“.

Moteris XIX a. aktyviai sakydama viešąsias kalbas visuomenei neliko nepastebėta. Ji užsitraukė politikų nemalonią ir tuo laiku gavo vieną didžiausių baudų – 100$ baudą už tai, kad metė neteisėtą rinkimų biuletenį. Tačiau atkakli moteris nepasidavė neteisingumui, diskriminacijai, lyčių nelygybei. Susan B. Anthony pradėjo dar aktyviau organizuoti moterų susirinkimus, kuriuose vis daugiau moterų palaikė moteriškąsias balsavimo teises. Šios moters dėka 1920 m. moterys gavo rinkimų balsavimo teisę.

Galime pastebėti, kad visus oratorius vienija bendras tikslas – siekti geresnio gyvenimo vardan tų, kurie negali už save pakovoti yra nedrąsūs ir uždari.

Išmok kalbėti ir Tu kaip geriausi pasaulio oratoriai, pranešk pasauliui apie save ir savo idėjas. :)

Straipsnis parengtas remiantis internetiniu puslapiu: www.contenttime.com

Be raštiško Oratorių mokyklos sutikimo, tekstą kopijuoti yra draudžiama. 

Pažvelk savo baimei į akis!

Baimė pajudėti

Baimė pajudėti

Baimė paraudonuoti

Baimė paraudonuoti

Minčių dėstymo baimė

Minčių dėstymo baimė