Viešojo kalbėjimo ir oratorystės meno mokykla

Naujos programos Oratorių mokykloje

happy birthday! (8)Mažųjų Oratorių knygų klubas (skirta 2-4 kl. mokiniams) Registruotis.

Įvairios apklausos ir tyrimai rodo, kad vaikai daugiau laiko praleidžia prie televizorių, telefonų, nei prie knygų. Daugiau kaip 30 proc. vaikų Lietuvoje neskaito knygų. Vienas iš trijų lietuvių neskaito knygų (Spinter tyrimas). Nuolat kintančiame aktyviame pasaulyje svarbu atrasti inovatyvių, įtraukiančių metodų, kurie skatintų mokinius domėtis knygomis, atrasti skaitymo malonumą. Programos metu ieškosime aktyvių, netradicinių būdų, kaip mokinius sudominti knygomis, skaitymo procesu, ugdysime gebėjimą reikšti mintis ir jas pristatyti. Programos dalyviai lavins kūrybines galias ir gebėjimus aiškiai, argumentuotai, laisvai išsakyti savo mintis, sukuriant natūralų pokalbį apie knygas, diskutuojant, palaikant kultūringą pokalbį. Programos „Mažųjų Oratorių knygų klubas“ dalyviai įgys oratorystės meno žinių, lavins knygos interpretavimo gebėjimus, suformuos viešojo kalbėjimo įgūdžius, išmokdami oratoriaus kūno kalbos, balso valdymo, sceninio judesio. Mokiniai tobulins savo bendravimo, raiškos įgūdžius, gebės argumentuotai ir drąsiai formuluoti ir reikšti mintis, papasakoti apie naujai atrastą knygą ar rekomenduoti bendraamžiui, suaugusiajam, gebės kritiškai mąstyti, vertinti, ugdys individualų kalbėjimo stilių. Įgūdžiai, kurių mokiniai mokysis derindami teoriją ir praktiką, padės drąsiau, aiškiau išsakyti savo mintis. Viešojo kalbėjimo ir knygų skaitymo įgūdžius mokiniai pritaikys įvairiose gyvenimiškose situacijose, mokykloje.

Viešojo kalbėjimo menas angliškai (skirta 9-12 kl. mokiniams) Registruotis.

Oratorių mokyklos užsiėmimuose lavinami bendravimo įgūdžiai, dėmesys skiriamas kūno kalbai, balsui, praktikuojami streso nusiraminimo būdai, ieškomi būdai kaip įveikti auditorijos baimę, pasitikėti savimi. Šioje programoje mokiniai ugdys viešojo kalbėjimo bei anglų kalbos įgūdžius, skatinant juos laisvai bendrauti, išsakyti savo mintis, keistis nuomonėmis, dalintis informacija, argumentuoti. Globaliame, atvirame pasaulyje susikalbėjimas, kokybiškas bendravimas ne tik gimtąją, bet ir anglų kalba tampa labai svarbiu įgūdžiu, atveriančiu platesnes galimybes saviraiškai. Viešojo kalbėjimo bei šnekamosios anglų kalbos įgūdžiai užsiėmimuose tobulinami suteikiant galimybę kuo dažniau kalbėti bei praktiškai simuliuojant realias gyvenimo situacijas. „Viešojo kalbėjimo menas angliškai“ dalyviai lavins kūrybines galias ir gebėjimus aiškiai, argumentuotai, laisvai viešai išsakyti savo mintis anglų kalba, tobulins savo bendravimo, šnekamosios anglų kalbos, raiškos įgūdžius, sužinos esminius retorikos tradicijos bruožus, suvoks viešosios kalbos rūšis, skirs jos žanrus, gebės kokybiškai parengti ir pasakyti kalbą, tinkamai elgtis ir kalbėti įvairiose retorinėse situacijose, gebės kritiškai mąstyti, vertinti, ugdys individualų kalbėjimo stilių. Įgūdžiai, kurių mokiniai mokysis derindami teoriją ir praktiką, padės drąsiau, aiškiau išsakyti savo mintis. Viešojo kalbėjimo ir anglų kalbos komunikavimo įgūdžius mokiniai pritaikys įvairiose gyvenimiškose situacijose, mokykloje.

Viešojo kalbėjimo menas moksleiviams lietuvių k. (skirta 5-8 kl. ir 9-12 kl. mokiniams) Registruotis.

Programos dalyviai lavina kūrybines galias ir gebėjimus aiškiai, argumentuotai, laisvai viešai išsakyti savo mintis. Mokymų metu įgyja oratorystės meno žinių ir suformuoja viešojo kalbėjimo įgūdžius, išmokdami oratoriaus kūno kalbos, nerimo valdymo, sceninio judesio ir balso panaudojimo galimybes, išmoksta parengti ir pasakyti 5-7 min. kalbą klausytojams, atsižvelgiant į retorinės situacijos reikalavimus. Programa pasižymi kūrybingomis ir interaktyviomis užduotimis, leidžiančiomis atskleisti vaikų asmeninius gebėjimus bei padėsiančiomis formuoti aktyvią, savimi pasitikinčią, pilietišką asmenybę. Mokiniai, baigę programą, gebės laisvai, argumentuotai ir drąsiai kalbėti viešojoje erdvėje, atsirinkti ir pateikti argumentus, dalyvauti debatuose, parengti ir pasakyti įvairaus pobūdžio kalbas. Suteiktos žinios, išugdyti įgūdžiai, gebėjimai ir vertybinės nuostatos leis mokiniams sėkmingai studijuoti profesinio rengimo sistemoje ir dirbti jiems patinkantį darbą.

DŽIUGI ŽINIA! Kauno miesto savivaldybė 2018 m. vasario-gegužės mėn. pratęsė visų Oratorių mokyklos programų akreditaciją, tad registruotis į Oratorių užsiėmimus kviečiami visi 5-8 ir 9-12 kl. moksleiviai, kurie už užsiėmimus mokės pigiau. 😉

 

Pažvelk savo baimei į akis!

baime apsijuokti

Baimė apsijuokti

Baimė būti savimi

Baimė būti savimi

Vertinimo baimė

Vertinimo baimė